ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุวัดบ้านคำม่วง หมู่ 3

วันพุธ, 07 กันยายน 2565 13:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุวัดบ้านคำม่วง หมู่ 3 (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการ ๆที่ อบต.โสกแสงกำหนดฯ) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.เพชรอุบลก่อสร้าง โดยการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 497,000.- บาท (สีแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ