ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

วันพฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2565 10:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ซีสเตม จำกัด โดยการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 499,600.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ