Hot News :
วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563 15:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สำนักปลัด)

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สำนักปลัด) ขององค์การบริหาร่วนตำบลโสกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทรุ้งวิศกรซัพพลาย จำกัด  โดยการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 98,700.- บาท (เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ