Hot News :
วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 15:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ หมู่ 2 บ้านโพนแอวขัน

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ หมู่ 2 บ้านโพนแอวขัน ขององค์การบริหาร่วนตำบลโสกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านผลาเลิศก่อสร้าง โดยการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 80,500.- บาท (แปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ