Hot News :
วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 15:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านโสกแสง เส้นหน้าบ้านนายจักร ส่งเสริม โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านโสกแสง เส้นหน้าบ้านนายจักร ส่งเสริม โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขององค์การบริหาร่วนตำบลโสกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.นาโพธิ์รุ่งเรืองทรัพย์ โดยการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 53,500.- บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ