วันจันทร์, 22 เมษายน 2562 11:02

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 เส้นจากศาลากลางบัานไปบ้านบัวงาม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสกแสง งบประมาณทั้งสิ้น 347 ,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเจาะจง

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ