วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562 15:53

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

      ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกฉิน จานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ