วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561 09:57

ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยแกะแระ บ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยแกะแระ บ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 5  องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 426,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ต.ค. 2561 เป็นเงิน 426,000.-บาท(สี่แสนสองหมื่นหกพันบาท ถ้วน)

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ