Hot News :
วันศุกร์, 01 ตุลาคม 2564 12:55

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

      ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประกาศและรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ได้ตรวจสอบคณสมบัติผูู้สมัครฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ