Hot News :
วันพุธ, 09 กันยายน 2563 12:27

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภทวิชาการ (นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ)

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติ จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ) และคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการสรุปผลคะแนน  ภาค ก, ภาค ข และ ภาค ค เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

      องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จึงขอประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติ จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ 

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ