Hot News :
วันจันทร์, 17 สิงหาคม 2563 11:14

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภทวิชาการ (นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ)

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติ จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ) นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ 

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ