ข่าวกิจกรรม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2565

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565

ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ครั้งที่ 3

 ประชาสัมพันธ์บริการรับชำระเงินภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆผ่านระบบ PromptPay(พร้อมเพย์)

 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565

      เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จัดกิจกรรม ฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง (รปภ.) สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จัดกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการตำบล (กต.) โดยมี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลโสกแสง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

       เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักปลัด จัดทำโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ