สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเพียง(เส้นบ้านนางหนูกาน จันทนิตย์ถึง บ้านนายนันท์อรชร)

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเพียง(เส้นบ้านนางหนูกาน จันทนิตย์ถึง บ้านนายนันท์อรชร) ณ วันทื่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 200,000 บาท