สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นโนนสมบูรณ์-โพนแอวขัน(ซ่อมแซมช่วงบริเวณบ้านโสกแสง) หมู่ที่ 1,9

Share

     การประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นโนนสมบูรณ์-โพนแอวขัน(ซ่อมแซมช่วงบริเวณบ้านโสกแสง) หมู่ที่ 1,9 ณ วันทื่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 115,000 บาท