สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผ้าไหมมัดหมี่

 ชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ - เครือข่ายกลุ่มอาชีพตำบลบ้านโสก ชื่อผลิตภัณฑ์ - ผ้าไหมมัดหมี่ ที่อยู่ เลขที่ 50 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 เบอร์โทรศัพท์ 0815443896 

อ่านเพิ่มเติม...