สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Share

   องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง  อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกาศที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อทราบโดยทั่วกัน