สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8

รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Share

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง  อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานส่วนทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกาศที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อทราบโดยทั่วกัน