สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ขึ้นบน

ประกาศแก้ไขประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก เลขที่ E 001/2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประกาศแก้ไขประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก เลขที่ E 001/2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
 hot
ขนาดไฟล์:
219.30 kB
วันที่:
07 ธันวาคม 2559
ดาวน์โหลด:
13 x

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก เลขที่ E 001/2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ขอแก้ไขข้อความประกาศให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลจ้างฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ตามประกาศแก้ไขฉบับนี้

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download