สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ขึ้นบน

ประกาศทั่วไปของ อบต.

   วันที่15 มิถุนายน 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง  ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองช่าง นักวิชาการเกษตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โดยยื่นเอกสารขอโอนย้ายต่อสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-210651

 
 
Powered by Phoca Download