สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ขึ้นบน

ประกาศสอบคัดเลือก

   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นั้น บัดนี้การดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง  อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานส่วนทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกาศที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
 
Powered by Phoca Download